Tringa Andrzej Węgrzynowicz

Do pobrania

Ocena liczby par lęgowych brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w zależności od przyjętej metody liczeń
Changes in the House Sparrow Passer domesticus population in cities and towns of Poland in 1960–2010
The use of nest-boxes by two species of sparrows (Passer domesticus and P. montanus) with opposite trends of abundance – the study in Warsaw.
Importance of nest sites availability for abundance and changes in number of House- and Tree Sparrow in Warsaw.
Zmiany liczebności i umiejscowienie gniazd sroki Pica pica i wrony siwej Corvus cornix w Warszawie w latach 1974-2009.
House and Tree Sparrow in Warsaw (Poland) – changes in population numbers and habitat distribution, breeding success.
Awifauna obszaru lotniska w Modlinie w latach 2010–2012.
Awifauna wodno-błotna w krajobrazie rolniczym Niziny Północnomazowieckiej
Breeding parameter changes in two syntopic urban Sparrow species with contrasting population trends