Przykłady wykonanych usług:

 • Monitoring ptaków w rejonie lotniska w Modlinie (2010-2017)
 • Monitoring awifauny międzywala Wisły na odcinku od 487 do 507 i od 520 do 538 km biegu Wisły (2009-2017)
 • Ekspertyza ornitologiczna i nadzór przyrodniczy podczas płoszenia gawronów i kawek na terenie miasta Sierpc (2016-2017)
 • Monitoring ornitologiczny na terenie lasów miejskich Warszawy (2016)
 • Ekspertyza ornitologiczna „Awifauna terenu Zakładu Oczyszczalni Ścieków Czajka – stan oraz potencjalny wpływ płoszenia metodą sokolniczą na chronione gatunki ptaków” (2016)
 • Ekspertyzy ornitologiczne i nadzór przyrodniczy podczas wycinki drzew w obrębie torowisk tramwajowych w Warszawie (2014-2016)
 • Monitoring ornitofauny na obszarze Lasu Pilczyckiego i pól irygacyjnych we Wrocławiu, w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (2015)
 • Inwentaryzacja ptaków w Ogrodzie Krasińskich i Parku Jazdów w Warszawie (2015)
 • Monitoring ptaków na farmach wiatrowych w gm. Choceń, Chodecz, Boniewo, Rajgród (2008-2015)
 • Ekspertyza ornitologiczna „Wpływ ptaków na bezpieczeństwo powietrzne lotniska w Latkowie” (2014)
 • Inwentaryzacja kulika wielkiego w ostoi Bagno Bubnów i Staw (2014)
 • Opracowanie „Obserwacje gołębi miejskich Columba livia f. urbana w rejonie budynku przy ul. Króla Maciusia 7a w Warszawie” (2014)
 • Opinia ornitologiczna dotycząca projektu zieleni na obszarze parkingu i dróg dojazdowych na lotnisku w Modlinie. Opracowanie wykonane dla firmy GreenPi (2012)
Ponadto, firma Tringa wykonała kilkadziesiąt opinii ornitologicznych i ornitologiczno-chiropterologicznych dla budynków przeznaczonych do remontu.
(c)2021, All Rights Reserved