Blog

Opinia ornitologiczna - na jaki koszt należy się przygotować?

Przed uzyskaniem pozwolenia na realizację prac budowlanych bądź związanych z termomodernizacją obiektów możemy zostać zobowiązani do przedłożenia dokumentów określających wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Najczęściej będzie to opinia ornitologiczna, ale w niektórych przypadkach wymagana jest też ekspertyza chiropterogologiczna...

Czytaj więcej...


Inwentaryzacja przyrodnicza - cena. Od czego zależą koszty usługi?

Chcesz zamówić inwentaryzację przyrodniczą, ale nie wiesz, od czego zależą koszty takiej usługi? Dowiedz się jakie czynniki wpływają na koszt takiej usługi i na co warto zwrócić uwagę przed zamówieniem inwentaryzacji przyrodniczej.

Czytaj więcej...Jakie inwestycje wymagają ekspertyzy przyrodniczej?

Czy wiesz, że wiele inwestycji może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne? Dowiedz się, które projekty muszą być poddane ocenie przyrodniczej i jakie korzyści przynosi taka ekspertyza.

Czytaj więcej...Kiedy wymagany jest nadzór przyrodniczy?

Czy wiesz, kiedy wymagany jest nadzór przyrodniczy? Okazuje się, że przy różnego rodzaju pracach budowlanych lub inwestycyjnych, które mogą wpłynąć na środowisko naturalne, taki nadzór jest konieczny. W artykule dowiesz się, dlaczego i kiedy warto skorzystać z usług nadzoru przyrodniczego.

Czytaj więcej...


Inwentaryzacje przyrodnicze dla farm solarnych (fotowoltaicznych)

Opinia ornitologiczna to dokument wykonywany na potrzeby różnorodnych działań i inwestycji. Może on być rozszerzony o inną grupę zwierząt – nietoperze (w takim przypadku będzie to opinia ornitologiczno-chiropterologiczna). Sporządzenie tego rodzaju dokumentacji najczęściej wymagane jest...

Czytaj więcej...Ekspertyzy przyrodnicze - czy są konieczne?

Przeczytaj, dlaczego warto wykonać ekspertyzę przed inwestycjami lub wycinką drzew, a kiedy jest ona wymagana przez prawo. Dowiedz się także, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z braku ekspertyzy.

Czytaj więcej...Z jakich przepisów wynika obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej?

Dowiedz się, jakie przepisy regulują przeprowadzanie inwentaryzacji w Polsce. Obowiązek podejmowania takich działań jest jednym z rozwiązań, które walczą z degradacją środowiska.

Czytaj więcej...


Opinia ornitologiczna – cena

Opinia ornitologiczna to dokument wykonywany na potrzeby różnorodnych działań i inwestycji. Może on być rozszerzony o inną grupę zwierząt – nietoperze (w takim przypadku będzie to opinia ornitologiczno-chiropterologiczna). Sporządzenie tego rodzaju dokumentacji najczęściej wymagane jest...

Czytaj więcej...


Warszawska populacja wróbli

Populacje wróbla na wielu obszarach Europy wykazały w ostatnich dziesięcioleciach znaczny spadek liczebności. Nieliczne dane z Polski potwierdzają spadkowy trend tego gatunku...

Czytaj więcej...


Ochrona gatunkowa ptaków

W Polsce stwierdzono do tej pory występowanie 467 gatunków ptaków (stan na 31.12.2021). Zdecydowana większość z nich uwzględniona jest na liście zwierząt objętych ochroną znajdującej się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt...

Czytaj więcej...


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone