Blog

Opinia ornitologiczna - na jaki koszt należy się przygotować?

Przed uzyskaniem pozwolenia na realizację prac budowlanych bądź związanych z termomodernizacją obiektów możemy zostać zobowiązani do przedłożenia dokumentów określających wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Najczęściej będzie to opinia ornitologiczna, ale w niektórych przypadkach wymagana jest też ekspertyza chiropterogologiczna...

Czytaj więcej...


Inwentaryzacje przyrodnicze dla farm solarnych (fotowoltaicznych)

Opinia ornitologiczna to dokument wykonywany na potrzeby różnorodnych działań i inwestycji. Może on być rozszerzony o inną grupę zwierząt – nietoperze (w takim przypadku będzie to opinia ornitologiczno-chiropterologiczna). Sporządzenie tego rodzaju dokumentacji najczęściej wymagane jest...

Czytaj więcej...


Opinia ornitologiczna – cena

Opinia ornitologiczna to dokument wykonywany na potrzeby różnorodnych działań i inwestycji. Może on być rozszerzony o inną grupę zwierząt – nietoperze (w takim przypadku będzie to opinia ornitologiczno-chiropterologiczna). Sporządzenie tego rodzaju dokumentacji najczęściej wymagane jest...

Czytaj więcej...


Warszawska populacja wróbli

Populacje wróbla na wielu obszarach Europy wykazały w ostatnich dziesięcioleciach znaczny spadek liczebności. Nieliczne dane z Polski potwierdzają spadkowy trend tego gatunku...

Czytaj więcej...


Ochrona gatunkowa ptaków

W Polsce stwierdzono do tej pory występowanie 467 gatunków ptaków (stan na 31.12.2021). Zdecydowana większość z nich uwzględniona jest na liście zwierząt objętych ochroną znajdującej się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt...

Czytaj więcej...


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone