Doświadczenie

W roku 2004 ukończyłem studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Biologia. W tym samym czasie rozpocząłem współpracę z Pracownią Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W roku 2013 obroniłem rozprawę doktorską poświęconą warszawskiej populacji wróbla i mazurka. Firmę Tringa prowadzę od roku 2009.

Wybrane projekty badawcze, w których brałem udział:

 • inwentaryzacja awifauny na obszarach Natura 2000: „Dolina Środkowej Wisły”, „Dolina Pilicy”, „Puszcza Biała” 2009-2017,
 • inwentaryzacja awifauny warszawskiego odcinka Wisły w ramach projektu Life+,
 • badania ekologii populacji wróbla i mazurka w Warszawie (2005-2012),
 • inwentaryzacje awifauny terenów miejskich,
 • badania nad populacją sroki i wrony w Warszawie,
 • badania nad wykorzystaniem skrzynek lęgowych przez ptaki w środowiskach miejskich,
 • liczenia ptaków zimujących na Wiśle w rejonie Warszawy, m.in. w ramach Ogólnopolskiego Liczenia Zimujących Ptaków,
 • inwentaryzacja awifauny dol. Narwi i Wisły w pow. Nowy Dwór Maz. i Legionowo,
 • badania ptaków w krajobrazie rolniczym Niziny Północnomazowieckiej,
 • inwentaryzacja dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego w Puszczy Białowieskiej,
 • badania nad zespołem ptaków szponiastych i kuraków leśnych w Lasach Parczewskich,
 • inwentaryzacja bociana białego na Mazowszu, wraz z opracowaniem całości wyników z wybranych powiatów,
 • monitoring żołny w ramach programu Monitoringu Ptaków Polski.

 

Publikacje naukowe

Węgrzynowicz A. 2006. Changes in numbers of the House Sparrow (Passer domesticus) and Tree Sparrow (Passer montanus) in Warsaw, Poland, during 1971-2006. International Studies on Sparrows 31: 13-26

Luniak M., Węgrzynowicz A. 2009. House and Tree Sparrow in Warsaw (Poland) – changes in population numbers and habitat distribution, breeding success. Ecologia Urbana 21(1): 42-45

Węgrzynowicz A. 2012. Importance of nest sites availability for abundance and changes in number of House- and Tree Sparrow in Warsaw. International Studies on Sparrows 36: 56-65

Węgrzynowicz A. 2012. The use of nest-boxes by two species of sparrows (Passer domesticus and P. montanus) with opposite trends of abundance – the study in Warsaw. International Studies on Sparrows 36: 18-29

Węgrzynowicz A. 2013. Zmiany liczebności i umiejscowienie gniazd sroki Pica pica i wrony siwej Corvus cornix w Warszawie w latach 1974-2009. Ornis Polonica 54: 12-24

Węgrzynowicz A. 2013. Changes in the House Sparrow Passer domesticus population in cities and towns of Poland in 1960-2010. Ornis Polonica 54: 225-236

Elas M., Kajzer K., Grzębkowski M., Koliński A., Różycki A., Sikora D., Wardecki Ł., Węgrzynowicz A. 2015. Ocena liczby par lęgowych brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w zależności od przyjętej metody liczeń. Ornis Polonica 56: 212–219

Węgrzynowicz A., Sikora D. 2016. Awifauna obszaru lotniska w Modlinie w latach 2010–2012. Ornis Polonica 57: 187–203

Węgrzynowicz A. 2017. Awifauna wodno-błotna w krajobrazie rolniczym Niziny Północnomazowieckiej. Ornis Polonica 58: 61–72

Wegrzynowicz A. 2017. Breeding parameter changes in two syntopic urban Sparrow species with contrasting population trends. Ornis Fennica 94: 113-124

Węgrzynowicz A. 2018. Występowanie ptaków wodno-błotnych na efemerycznym zbiorniku śródpolnym pod Zakroczymiem (Nizina Północnomazowiecka). Kulon 23: 144-149

Luniak M., Węgrzynowicz A. 2019. Wpływ renowacji parków miejskich na ich awifaunę lęgową – przykład z Warszawy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 75: 3–15

Publikacje pobrać można w zakładce „Do pobrania”


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone