Ekspertyzy przyrodnicze - czy są konieczne?

Zastanawiają się Państwo, na ile planowana inwestycja ingeruje w środowisko znajdujące się na danym obszarze? Ekspertyza przyrodnicza to próba pogodzenia industrialnego dążenia człowieka do rozwoju z potrzebami natury na terenie inwestycji. Biorąc pod uwagę, jak wiele szkód dla świata ludzi, zwierząt czy roślin może przynieść zbyt agresywne zawłaszczanie przestrzeni, tworzymy rzetelne inwentaryzacje i analizy, które pomogą Państwu zoptymalizować własne plany. Nasze raporty mają na celu uzyskanie jak najszerszego spojrzenia na miejsce z potencjałem budowlanym i pogodzenie ze sobą interesów wszystkich żyjących w danej strefie istot. Zachęcamy do przeczytania artykułu i odkrycia, jak wiele znaczy ten kompromis!

Inwentaryzacja – co zawiera i na kim spoczywa ten obowiązek?

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie analizy jest inwestor. W końcu to jego działania naruszają obecną harmonię panującą na danym terenie. Inwentaryzacja przyrodnicza uwzględnia przede wszystkim czynniki, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej we wskazanym ekosystemie. W czasie jej wykonywania bierze się pod uwagę występujące na danej powierzchni:

  • zwierzęta,
  • rośliny,
  • grzyby,
  • elementy przyrody nieożywionej,
  • siedliska.

Wyniki ekspertyz przyrodniczych, które pozwalają na wykrycie gatunków rzadkich, zagrożonych i o wysokim priorytecie ochronnym, nie muszą wiązać się z koniecznością rezygnacji z planów inwestycyjnych. Jeśli obawiają się Państwo, że pomysł na zagospodarowanie terenu zielonego przepadnie, warto zlecić wykonanie inwentaryzacji specjalistom. Jeśli okaże się, że wybrane miejsce ma wielu lokatorów, to jeszcze nic straconego! Czasem wystarczy wprowadzenie kilku rozwiązań czy działań kompensacyjnych, by pojednać interesy wszystkich stron.

Różnorodność to zasób!

Chcąc eksponować, ale i chronić tereny zielone przed zbyt ekspansywnym zawłaszczaniem, warto zaufać fachowej wiedzy. Należy mądrze inwestować w urokliwe miejsca i pamiętać, że każda istota ma prawo do własnego domu. Zachęcamy do tego, by stać się dobrym sąsiadem dla dzikiej natury i skorzystać z naszych rzetelnych ekspertyz przyrodniczych. Bogactwo świata zaczyna się również od Państwa odpowiedzialnych decyzji.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone