Inwentaryzacja przyrodnicza - cena. Od czego zależą koszty usługi?

Przeprowadzenie inwestycji budowlanej na wybranym terenie wymaga zbadania jej wpływu na lokalny ekosystem. Inwentaryzacje przyrodnicze, które wykonujemy, pozwalają m.in. na zgromadzenie informacji na temat fauny, roślinności i walorów środowiskowych występujących na danym obszarze. Cena takich usług uzależniona jest od kilku czynników. Jeżeli chcecie je Państwo poznać i dowiedzieć się więcej o tego typu waloryzacji, zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Co jest istotne w kontekście waloryzacji przyrodniczej?

Działania podejmowane w celu ochrony środowiska przed szkodliwymi skutkami inwestycji budowlanych są obowiązkowe przy wielu przedsięwzięciach. W takich przypadkach niezbędna jest inwentaryzacja przyrodnicza. Cena za waloryzację, czyli wskazanie i sklasyfikowanie walorów środowiskowych terenu, uzależniona jest m.in. od jego wielkości. Istotna jest też liczba gatunków roślin oraz zwierząt. Koszty są wyższe w momencie, gdy na danym obszarze klient musi lub chce uzyskać informacje na temat całej przyrody ożywionej – w tym również gatunków, które pozostają bez ochrony prawnej. W przypadku takich usług jak waloryzacja środowiskowa cena obejmująca wspomnianą inwentaryzację wzrasta, jeśli ukształtowanie terenu jest zróżnicowane. Do tego szczególnie problematyczne i wymagające większego nakładu pracy są obszary podmokłe czy nadrzeczne. Ich sprawdzenie zajmuje przeważnie dużo czasu, co przekłada się na wyższy koszt realizacji powyższych czynności, w czym specjalizuje się nasza firma. Niezależnie od zakresu działań, jesteśmy w stanie wskazać walory przyrodnicze w każdym miejscu – nawet w bardzo trudnych warunkach terenowych.

Jak poznać cenę inwentaryzacji przyrodniczej?

Sklasyfikowanie wszystkich walorów flory i fauny na wybranej działce, to złożone i skomplikowane zadanie. Wymienione czynniki wpływające na cenę inwentaryzacji są przez nas dokładnie oceniane jeszcze przed rozpoczęciem prac. Na tej podstawie przygotowujemy kosztorys waloryzacji przyrodniczej, dzięki czemu klient od razu wie, jakich nakładów finansowych będzie wymagał ten etap inwestycji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług specjalistów w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu!

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone