Monitoring ornitologiczny dla farm wiatrowych

Odnawialne źródła energii to obecnie temat bardzo na czasie – powstaje coraz więcej elektrowni, które w dłuższej perspektywie mają stać się ratunkiem przed zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego. Realizacja tego rodzaju inwestycji każdorazowo wiąże się jednak z ryzykiem poważnego zagrożenia dla bioróżnorodności. Farmy wiatrowe mogą przyczyniać się w szczególności do bezpośredniej utraty siedlisk przez ptaki i zwiększenia wskaźnika ich śmiertelności w wyniku kolizji z łopatami wirnika turbiny. Aby skutecznie ograniczyć negatywne skutki eksploatacji tych urządzeń, niezbędny jest profesjonalnie przeprowadzony, co najmniej roczny monitoring ornitologiczny. Na czym polegają wchodzące w jego skład działania przed i porealizacyjne? Więcej na ten temat dowiesz się z tego artykułu!

Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny dla farm wiatrowych

Przeprowadza się go już na etapie planowania inwestycji. Przed realizacją farmy wiatrowej ornitolog sporządza raport, który jest niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Bez tego dokumentu nie uzyskasz zgody na budowę obiektu. Monitoring ornitologiczny obejmuje na tym etapie m.in. identyfikację gatunków występujących na terenie planowanej inwestycji i badanie natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki. Głównym celem jest identyfikacja ewentualnych siedliska gatunków o wysokim priorytecie ochrony, rzadkich i zagrożonych oraz określenie wpływu, jaki może mieć inwestycja na ich lokalne populacje.

Działania porealizacyjne – na czym polegają?

Porealizacyjny monitoring ornitologiczny dla farm wiatrowych zazwyczaj szczegółowo określony jest w decyzji środowiskowej wydanej dla konkretnego przedsięwzięcia. Szacowana jest m.in. aktualna śmiertelność ptaków w porównaniu z badaniem przeprowadzonym przed realizacją inwestycji. Obecne przepisy prawne nakładają na inwestora obowiązek powtórzenia tych działań trzykrotnie w ciągu 5 lat od rozpoczęcia eksploatacji farmy wiatrowej. Firma Tringa specjalizuje się w monitoringu ornitologicznym na potrzeby najróżniejszych inwestycji liniowych i związanych z branżą OZE. Zadzwoń i dowiedz się więcej na temat naszego pełnego spektrum usług!

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone