Ornitolog Warszawa

Marka Tringa została stworzona z pasji do obserwacji ptaków. Przyroda zachwyca i fascynuje. Jednak życie fauny przeplata się ze światem ludzi. Inwestycje budowlane pokrywają się z terenem zamieszkanym dotychczas przez ptaki. Nieprawidłowo zrealizowane stają się zagrożeniem dla równowagi gatunkowej, mogą utrudniać zwyczaje fauny żyjącej na danym terenie i niszczyć jej naturalne siedliska. Ornitolog z Warszawy z naszej firmy dokładnie przygląda się gatunkom żyjącym na obszarach przeznaczonych pod inwestycje lub renowacje i przygotowuje ekspertyzy pozwalające stwierdzić, czy zagospodarowanie działki w wybrany sposób nie stanie się zagrożeniem dla żyjących tam gatunków. Wykonujemy obserwacje, nadzór i ekspertyzy ornitologiczne oraz sporządzamy kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestorów, administratorów osiedli, firm zajmujących się wycinką drzew, przedsiębiorców lub osób prywatnych. Potrzebujesz konsultacji doświadczonego ornitologa? Zapraszamy do współpracy.

Obserwacje ornitologiczne

Człowiek w coraz większym stopniu wkracza w świat dotychczas zamieszkiwany przez zwierzęta. Rozwój kolejnych inwestycji wpływa na gospodarkę, ułatwia komunikację i codzienne życie, ale jednocześnie jest ingerencją w naturalne środowisko. Budowa farm i elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych, ogromnych obiektów przemysłowych, dróg ekspresowych i autostrad, sztucznych zbiorników wodnych czy lotnisk może stać się poważnym zagrożeniem dla żyjących na tych terenach ptaków. Obserwacje ornitologiczne pozwalają sprawdzić, czy nowe obiekty oraz przekształcenia już zagospodarowanego terenu nie zaburzą środowiska żyjących tam ptaków.

Doświadczeni ornitolodzy z firmy Tringa wykonują monitoring i inwentaryzację ptaków na zlecenie klientów. Badania ornitologiczne prowadzone są pod kątem obecności i liczebności różnych gatunków na obszarze przeznaczonym pod zabudowę lub przebudowę. Monitoring jest planowany w okresie lęgowym oraz w całym cyklu rocznym.

Ornitolog z Warszawy z Tringa bierze pod uwagę trasy przelotów konkretnych gatunków, ich codzienne zwyczaje oraz przywiązanie do danego miejsca. Znaczenie ma także stopień ochrony konkretnego gatunku, jego liczebność w skali kraju oraz zagrożenie wyginięciem.

Obserwacje ptaków - jak długo powinny być prowadzone?

Każde badanie rozpoczynamy od dokładnego zapoznania się z terenem. Analizujemy mapy, dostępne publikacje, wyniki podobnych projektów prowadzonych na danym obszarze. Następnie opracowujemy plan działań. Bardzo ważne jest dla nas, aby obserwacje ptaków w jak najmniejszym stopniu ingerowały w ornitofaunę.

Monitoring ornitologiczny musi być dopasowany do rodzaju danej inwestycji i jej skali. W przypadku budowy elektrowni wiatrowych czy farm fotowoltaicznych obserwacje ptaków powinny trwać cały cykl roczny. Przy remontach budynków bądź wycince drzew zazwyczaj zalecana jest inwentaryzacja w okresie lęgowym.

Efektem przeprowadzonych obserwacji ornitologicznych jest przygotowanie szczegółowego raportu zawierającego opinię ornitologiczną. W dokumencie przedstawiana jest lista gatunków występujących na danym terenie, ich liczebność, ocena stopnia ingerencji inwestycji w naturalne środowisko oraz wskazanie działań, które pomogą zniwelować zagrożenia. Taki raport pozwala podjąć dalsze kroki w celu uzyskania pozwoleń na budowę wydawanych przez odpowiednie organy samorządowe.

Ekspertyzy ornitologiczne

Ornitolog z Warszawy z firmy Tringa sporządza ekspertyzy ornitologiczne (opinie ornitologiczne). Są to szczegółowe raporty opracowywane na podstawie obserwacji ptaków w terenie, analizy dokumentacji dostępnej dla badanego obszaru oraz wiedzy dotyczącej zwyczajów danych gatunków. Ekspertyzy służą ochronie ptaków zamieszkujących tereny przeznaczone pod inwestycje oraz obiekty przeznaczone np. do przebudowy. Ornitolog określa gatunki zamieszkujące drzewa i krzewy, które będą podlegały wycince. Opinie są również niezbędne przy termoizolacji budynków, ponieważ niektóre ptaki mogą mieć tam swoje lęgowiska. Umożliwiają również uzyskanie zezwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na czynność objęte zakazami wobec zwierząt chronionych.

Dodatkowo wykonujemy również opinie chiropterologiczne skupiające się na nietoperzach. Na przestrzeni ostatnich lat te latające ssaki coraz częściej zamieszkują nie tylko jaskinie i dziuple drzew, ale również osiedla ludzkie. Niektóre gatunki nietoperzy uległy synatropizacji i obecnie można je spotkać w sąsiedztwie ludzi (m.in. pod dachami i parapetami), na poddaszach oraz strychach.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone