Nie każdy może zamienić swoje zainteresowania w sposób na życie. Nam się to udało. Warszawska firma Tringa powstała właśnie z pasji. Jakiej? Naszą wielką miłością jest przyroda, a w szczególności ornitologia. Świat polskiej przyrody, zwłaszcza ptaków, jest ogromnie fascynujący. Co więcej, niezmiennie przeplata się ze światem ludzi. Czasem może to być poważna przeszkoda, szczególnie dla inwestycji budowlanej, wycinki drzewa na posesji itp. Wtedy właśnie wkraczamy my. Zajmujemy się prowadzeniem inwentaryzacji oraz tworzeniem ekspertyz przyrodniczych dla inwestorów, administratorów osiedli, firm zajmujących się wycinką drzew oraz osób prywatnych.

Opinie ornitologiczne - warto powierzyć je nam

Wykonując nasze obowiązki kierujemy się zachowaniem równowagi pomiędzy działalnością człowieka, a tym co dobre dla przyrody. Mamy świadomość konieczności rozwoju urbanistycznego oraz drogowego. Znamy również potrzeby poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, zasięg i tereny ich występowania. Ponadto mamy wieloletnie doświadczenie w branży. Już od kilkunastu lat zajmujemy się wydawaniem opinii przyrodniczych, szczególnie ornitologicznych. Stworzyliśmy również wiele publikacji branżowych. Tak bogate zaplecze, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, pozwala nam na obiektywną ocenę wpływu inwestycji na przyrodę.

Nasze sługi wyróżniają się nie tylko profesjonalizmem. Zapewniamy konkurencyjne ceny, a przede wszystkim szybką realizację.

Warszawski ornitolog – zakres działalności

Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, wykonujemy jednak prace także w innych rejonach Polski – bez problemu możemy dojechać do różnych miejscowości i wykonać w nich ekspertyzy, prace badawcze lub wydać opinię. Świadczymy usługi na terenie województwa mazowieckiego (m.in. Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Kozienice, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Otwock, Płock, Płońsk, Radom, Siedlce, Sochaczew, Wyszków, Żyrardów), w miastach z województw ościennych (Łódź, Skierniewice, Lublin, Olsztyn, Szczytno, Łomża), a także w innych rejonach kraju. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju!

Wykonujemy opinie dla zarówno klientów indywidualnych, jak i organizacji oraz rozmaitych instytucji. Częścią naszej oferty są między innymi:

  • opinie dotyczące wpływu inwestycji na przyrodę,
  • opinie ornitologiczno-chiropterologiczne dla remontowanych budynków,
  • monitoring przyrodniczy na terenach chronionych,
  • inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby inwestycji, takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe,
  • monitoring dla farm wiatrowych, inwestycji liniowych, lotnisk itp.,
  • prace badawcze na zlecenie instytucji naukowych.
Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działalności firmy Tringa, zachęcamy do kontaktu. Zapraszamy do współpracy.

Monitoring ornitologiczny
Monitoring ornitologiczny jest narzędziem pozwalającym zweryfikować, w jakim stopniu dana inwestycja wpływa na populację ptaków. Umożliwia też określenie skuteczności podjętych działań ochronnych lub zabiegów zmniejszających negatywny wpływ inwestycji na ptaki. Często obowiązek prowadzenia monitoringu wynika z decyzji administracyjnych i zostaje narzucony na inwestora.
Ekspertyzy ornitologiczne
Działania, takie jak np. remonty czy rozbiórki budynków, a także wycinka drzew i krzewów, wymagają wykonania ekspertyz ornitologicznych oraz chiropterologicznych. Ekspertyzy te pozwalają na stwierdzenie, czy w miejscu inwestycji nie znajdują się siedliska zwierząt objętych ochroną i czy planowane prace nie naruszą przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt. Celem ekspertyz jest także zaproponowanie możliwych rozwiązań dotyczących prowadzenia prac w zgodzie z obowiązującym prawem, jak również zaproponowanie ewentualnej kompensacji przyrodniczej w przypadku utraty miejsc gniazdowania ptaków.
Nadzór ornitologiczny
Niektóre prace, w szczególności te, które zaplanowane są na dłuższy okres, wymagają nadzoru ornitologicznego. Może to dotyczyć trwającego przez kilka miesięcy remontu budynku, czy też sukcesywnej wycinki drzew, np. na potrzeby budowy drogi. Nadzór ornitologiczny polega na stałej kontroli miejsca inwestycji, co pozwala na uniknięcie naruszenia przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt.
Monitoring ptaków
Monitoring ptaków jest działaniem polegającym na wieloletniej obserwacji liczebności ptaków. Pozwala uchwycić zachodzące zmiany w ich populacjach, poznać przyczyny tych zmian i dzięki temu może być podstawą do wdrożenia działań ochronnych, które przywrócą właściwy stan ochrony poszczególnych gatunków.
Nadzór przyrodniczy
Wiele inwestycji – takich jak np. budowa dróg czy dużych obiektów budowlanych, musi być prowadzona pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór jest często narzucony na inwestora decyzją administracyjną. Zależnie od charakteru i miejsca inwestycji, może on obejmować różne grupy zwierząt – ptaki, nietoperze, płazy, bezkręgowce itd.
Inwentaryzacje przyrodnicze
Przed rozpoczęciem inwestycji, konieczne jest upewnienie się czy jej przeprowadzenie nie będzie miało zgubnego wpływu na lokalną faunę i florę. Z tego względu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Podczas jej wykonywania określana jest różnorodność biologiczna na danym terenie ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych ochroną, rzadkich i zagrożonych. Jej wykonanie pozwoli zatem uniknąć nieodwracalnych zniszczeń oraz negatywnego wpływu inwestycji na różnorodność biologiczną.
Ekspertyzy przyrodnicze

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone