Firma Tringa zajmuje się prowadzeniem inwentaryzacji i tworzeniem ekspertyz przyrodniczych. Siedziba naszej firmy znajduje się w Warszawie, ale nasz ornitolog świadczy usługi na terenie całego kraju, skupiając się przede wszystkim na Polsce wschodniej oraz środkowej.

Ornitologia to dla naszej firmy nie tylko obowiązek zawodowy, ale i prywatna pasja. Wierzymy, że przy wykonywanych pracach należy dbać o zachowanie równowagi pomiędzy działalnością człowieka, a spokojem ptaków. Nasze usługi cechuje również wieloletnie doświadczenie, sięgające już ponad dziesięć lat, oraz liczne publikacje branżowe. Zapewniamy profesjonalizm, terminowość, a przy tym oferujemy korzystne ceny.

Wykonujemy opinie dla zarówno klientów indywidualnych, jak i organizacji oraz instytucji prawnych. Częścią naszej oferty są między innymi:
  • opinie dotyczące wpływu inwestycji na środowisko (głównie na ptaki),
  • opinie ornitologiczne dla remontowanych budynków,
  • monitoring przyrodniczy na terenach chronionych,
  • monitoring dla farm wiatrowych, inwestycji liniowych, lotnisk itp.,
  • prace badawcze na zlecenie instytucji naukowych.
Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działalności firmy Tringa, zachęcamy do kontaktu. Zapraszamy do współpracy.

Monitoring ornitologiczny
Monitoring ornitologiczny jest narzędziem pozwalającym zweryfikować, w jakim stopniu dana inwestycja wpływa na populację ptaków. Umożliwia też określenie skuteczności podjętych działań ochronnych lub zabiegów zmniejszających negatywny wpływ inwestycji na ptaki. Często obowiązek prowadzenia monitoringu wynika z decyzji administracyjnych i zostaje narzucony na inwestora.
Ekspertyzy ornitologiczne
Działania, takie jak np. remonty czy rozbiórki budynków, a także wycinka drzew i krzewów, wymagają wykonania ekspertyz ornitologicznych oraz chiropterologicznych. Ekspertyzy te pozwalają na stwierdzenie, czy w miejscu inwestycji nie znajdują się siedliska zwierząt objętych ochroną i czy planowane prace nie naruszą przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt. Celem ekspertyz jest także zaproponowanie możliwych rozwiązań dotyczących prowadzenia prac w zgodzie z obowiązującym prawem, jak również zaproponowanie ewentualnej kompensacji przyrodniczej w przypadku utraty miejsc gniazdowania ptaków.
Nadzór ornitologiczny
Niektóre prace, w szczególności te, które zaplanowane są na dłuższy okres, wymagają nadzoru ornitologicznego. Może to dotyczyć trwającego przez kilka miesięcy remontu budynku, czy też sukcesywnej wycinki drzew, np. na potrzeby budowy drogi. Nadzór ornitologiczny polega na stałej kontroli miejsca inwestycji, co pozwala na uniknięcie naruszenia przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt.
Monitoring ptaków
Monitoring ptaków jest działaniem polegającym na wieloletniej obserwacji liczebności ptaków. Pozwala uchwycić zachodzące zmiany w ich populacjach, poznać przyczyny tych zmian i dzięki temu może być podstawą do wdrożenia działań ochronnych, które przywrócą właściwy stan ochrony poszczególnych gatunków.
Nadzór przyrodniczy
Wiele inwestycji – takich jak np. budowa dróg czy dużych obiektów budowlanych, musi być prowadzona pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór jest często narzucony na inwestora decyzją administracyjną. Zależnie od charakteru i miejsca inwestycji, może on obejmować różne grupy zwierząt – ptaki, nietoperze, płazy, bezkręgowce itd.
(c)2021, All Rights Reserved