Opinie ornitologiczne

Sporządzenie tego rodzaju ekspertyzy wymagane jest przed realizacją różnorodnych inwestycji mogących bezpośrednio bądź pośrednio wpłynąć na dobrostan dziko żyjących ptaków. Rzetelne opinie ornitologiczne opracowane przez firmę Tringa z Warszawy potrzebne są m.in. przy budowie autostrad, osiedli mieszkalnych, wielkopowierzchniowych zakładów przemysłowych, lotnisk czy linii kolejowych. Bardzo często dokument należy również przedłożyć przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji budynków. Opinia ornitologiczna okazuje się także niezbędna przy przedsięwzięciach związanych z odnawialnymi źródłami energii: elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych. Gotowy dokument jest wyczerpującym źródłem informacji na temat liczebności i różnorodności gatunkowej ptaków występujących na terenie inwestycji. Specjalista określa również wpływ zaplanowanych prac na siedliska zwierząt i zakres działań zapobiegawczych oraz kompensacyjnych, dzięki którym można zapobiec utracie miejsc lęgowych gatunków chronionych.

Profesjonalne opinie ornitologiczne w Warszawie – co obejmują?

Dokument jest jednym z najczęściej sporządzanych ekspertyz środowiskowych. Do kluczowych elementów wchodzących w skład opinii ornitologicznej należą: dokumentacja zdjęciowa, opis metodyki, wykaz gatunków objętych ochroną wraz z podaniem liczebności, wnioski z obserwacji dotyczące potencjalnych zagrożeń dla ptaków w związku z prowadzoną inwestycją oraz zalecenia, których wdrożenie przyczyni się do ochrony ornitofauny na terenie prac budowlanych. Należy mieć na uwadze, że prawidłowo wykonana opinia ornitologiczna pomaga zabezpieczyć harmonogram robót, a tym samym chroni inwestora przed karami umownymi z tytułu opóźnień. Cena opracowania ekspertyzy każdorazowo ustalana jest indywidualnie – koszty zależą m.in. od wielkości terenu poddawanego obserwacji. Jeżeli potrzebujesz opinii ornitologicznej sporządzonej przez doświadczonych profesjonalistów, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące oferowanej usługi.

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone