Nadzór ornitologiczny

W związku z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska konieczne jest przeprowadzanie nadzoru ornitologicznego zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie prac, jak i po ich zakończeniu.

Czym jest zatem nadzór ornitologiczny?

Budowa elektrowni wiatrowych, lotnisk, dróg ekspresowych, autostrad, linii kolejowych, itp. wiąże się często z ingerencją w środowisko naturalne ptaków. Dlatego wymagane jest podjęcie wszelkich możliwych kroków, by zminimalizować negatywne skutki działań człowieka na ornitofaunę. W jaki sposób można tego dokonać? Przede wszystkim poprzez skorzystanie z pomocy doświadczonego fachowca, jakim jest ornitolog. Przeprowadzi on cykliczny monitoring ptaków i określi, jakie gatunki występują na danym terenie oraz oszacuje, w jaki sposób inwestycja może wpłynąć na ich życie.

Jednak odpowiedzialność inwestora nie kończy się w momencie uzyskania pozytywnej opinii i niezbędnych zezwoleń. Bardzo ważny jest także stały monitoring ornitologiczny, który pozwoli na prawidłowy przebieg budowy, a także funkcjonowania inwestycji.

Nadzór ornitologiczny jest konieczny, gdy na badanym obszarze stwierdzono siedliska ptaków. Wiąże się to ze szczególną ostrożnością w trakcie przeprowadzanych prac. W sytuacji gdy nie da się uniknąć ingerencji w ptasie środowisko, konieczne będzie przeprowadzenie tzw. kompensacji przyrodniczej oraz monitorowanie jej skuteczności. Nasi eksperci pomogą wykonawcy w ich realizacji poprzez wskazanie najdogodniejszych rozwiązań, jak np. zawieszenie skrzynek lęgowych dla zagrożonych ptaków.

Z przeprowadzonych monitoringów i nadzorów zostaną sporządzone szczegółowe sprawozdania. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości eksperci zobowiązani są do ich opisania wraz z działaniami, które zostały podjęte w celu ich zminimalizowania. Jeśli bowiem nie podjęto prób kompensacji, inwestorowi oraz wykonawcy może grozić odpowiedzialność karna – pomimo zezwoleń wydanych na podstawie wcześniejszego monitoringu.

Dlatego zapraszamy do naszego biura w Warszawie w celu zapoznania się z pełną ofertą i skorzystania z profesjonalnej pomocy (oprócz nadzoru świadczymy także inne usługi), aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w harmonogramie prac.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone