Czym zajmuje się ornitolog?

Jest to osoba specjalizująca się m.in. w badaniu zwyczajów ptaków, zbieraniu danych na temat ich liczebności czy ocenie wpływu planowanych inwestycji na życie tych zwierząt. Ornitolog może zajmować się także gromadzeniem wiedzy na temat wybranych gatunków celem opracowania artykułów naukowych, z których skorzystają później inni badacze. Często zakres jego działalności obejmuje sporządzanie ekspertyz ornitologicznych potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej oraz szeroko zakrojony monitoring ornitologiczny np. na terenach chronionych.

Na czym polega praca ornitologa?

Większość ornitologów na co dzień pracuje w terenie, gdzie przeprowadza inwentaryzacje mające na celu określenie jakie gatunki ptaków występują na danym terenie. Inwentaryzacje ornitologiczne umożliwiają m.in. stwierdzenie, czy na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się siedliska gatunków chronionych. Przygotowane przez nich opinie ornitologiczne pozwalają zaplanować prace budowlane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla siedlisk ptaków objętych ochroną. W ramach takich ekspertyz projektowana jest również kompensacja przyrodnicza, czyli działania mające na celu odtworzenie siedlisk zniszczonych w wyniku realizacji inwestycji.

Można więc powiedzieć, że ornitolog jest z jednej strony badaczem, z drugiej zaś strażnikiem dzikiej przyrody, od którego opinii zależy los populacji ptaków na obszarze, na którym powstanie np. farma fotowoltaiczna. Dlatego obserwacje niezbędne do wydania fachowej ekspertyzy ornitologicznej, dzięki której można będzie uniknąć przestojów w budowie i trudnych do odtworzenia strat w środowisku naturalnym, wydawane są jedynie przez osoby posiadające udokumentowane doświadczenie i uprawnienia.

Znajdziesz je w warszawskiej firmie Tringa. Zapewniamy kompleksowy zakres usług obejmujący m.in. nadzór, monitoring i ekspertyzy ornitologiczne oraz chiropterologiczne dla inwestycji prowadzonych na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami, gwarantujemy profesjonalną obsługę i przystępne ceny!


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone