Kiedy wymagany jest nadzór przyrodniczy?

Celem działań monitorujących jest ograniczenie strat środowiskowych w jak największym stopniu. Nadzór przyrodniczy wymagany jest przy całym szeregu przedsięwzięć, a obowiązek jego przeprowadzenia nakładają na inwestora regionalne dyrekcje ochrony środowiska właściwe miejscowo dla danego obszaru. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, kiedy należy spodziewać się wydania decyzji środowiskowej określającej konieczność monitorowania terenu planowanej inwestycji pod kątem występowania chronionych gatunków fauny i flory.

Wymóg pełnienia nadzoru przyrodniczego – przy jakich inwestycjach obowiązuje?

Najczęściej spotkamy się z nim w przypadku decyzji środowiskowych wydawanych dla inwestycji w infrastrukturę drogową. Nadzór przyrodniczy polega wówczas nie tylko na identyfikacji potencjalnych terenów kolizyjnych i sporządzeniu dokumentacji określającej liczebność przedstawicieli poszczególnych gatunków fauny i flory. Specjalista odpowiedzialny za jego przeprowadzenie wdroży też odpowiednie działania ochronne, które – zależnie od np. skali planowanego przedsięwzięcia – mogą obejmować choćby zabezpieczenie siedlisk gadów i płazów. Nadzorem przyrodniczym objęte są również wszelkiego rodzaju inwestycje zakładające wycinkę drzew i krzewów. Wymagane jest wtedy zaangażowanie ornitologa i/lub chiripterologa, którego zadaniem będzie stwierdzenie bądź wykluczenie obecności lęgów. Warto zauważyć, że przeprowadzenie specjalistycznego monitoringu w niektórych przypadkach pozwala uniknąć konieczności wstrzymania prac budowlanych na długie miesiące – np. gdy okaże się, że na terenie inwestycji znajdują się jedynie niezasiedlone gniazda. Nadzór przyrodniczy zwykle przeprowadza się też w związku z realizacją m.in. następujących przedsięwzięć:

  • termomodernizacja budynków,
  • budowa wałów przeciwpowodziowych,
  • prace melioracyjne, w tym regulacja cieków wodnych,
  • wyburzenia obiektów,
  • remonty linii kolejowych.

Jeżeli Państwa inwestycja wymaga nadzoru przyrodniczego, zapraszamy do nas – firma Tringa posiada ogromne doświadczenie w branży i oferuje konkurencyjne ceny.


(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone